ผอ.สพป.ตาก เขต 1 ร่วมร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 42

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 ร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่มที่ 42 เพื่อมอบให้กับโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน 110 เล่มแบ่งเป็น ประเภทโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 89 เล่ม , ประเภทมัธยมศึกษา จำนวน 20 เล่ม และประเภทสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) จำนวน 1 เล่ม โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธี ณ อาคารหอประชุมศาลากลางจังหวัดตาก