โรงเรียนประถมนนทรี สังกัดสพป.กรุงเทพมหานคร ได้รับมอบถุงปันสุขเพื่อน้อง จำนวน 200 ถุง

โรงเรียนประถมนนทรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดย นายชาตรี นามคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมนนทรี ได้รับมอบถุงปันสุขเพื่อน้อง จำนวน 200 ถุง จากประธานมูลนิธิเด็กลาสเวกัส, คุณอัจฉรา บัวสมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ จส.100, คุณสุพีร์ พัฒนะ ทีมงาน จส.100 เพื่อมอบให้นักเรียน ทีมอนามัยโรงเรียนจัดพื้นที่ พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด

วัฏจักร ประมวลศิลป์
Latest posts by วัฏจักร ประมวลศิลป์ (see all)