สพป.อุดรธานี เขต 2 รับการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด

          วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัดโรงเรียนบ้านเมืองปัง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี  โดยมี นางสาวภาวิณี พลนิกรกิจ นายอำเภอประจักษ์ศิลาปาคม หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ร่วมต้อนรับ