สพป.พังงา ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ณ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ลงพื้นที่ติดตาม  การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ณ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ PjBL บูรณาการ “STEAM for INNOPRENEUR” โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์พังงา วิทยาลัยเทคนิคพังงา และเยี่ยมชม“ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) โดยมี ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการ กพฐ. และนางสุปราณี  นฤนาทนโรดม รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ร่วมติดตามการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้วย ทั้งนี้ มีนายสมชาติ ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา และคณะผู้บริหารสถานศึกษาให้การต้อนรับและร่วมประชุม ณ วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต ๒ อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา