สืบสานประเพณีไทย ในวันลอยกระทง ปี ๒๕๖๔

โรงเรียนบ้านหนองผักโพด นำโดย นายประนอม วีระนันทสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักโพด  นำข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรม รักษา สืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านหนองผักโพด อำเภอลำปลายมาศ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นำโดย นายประนอม วีระนันทสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผัดโพด นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรม รักษา สืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ ในปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ วันลอยกระทง ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาวไทยทุกคน ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ โดยอาศัยความเชื่อเป็นการลอยความทุกข์ ความโศก โรคภัยไข้เจ็บ และสิ่งไม่ดีต่าง ๆ ให้ลอยไปกับแม่น้ำและเพื่อเป็นขอขมาต่อพระแม่คงคาแสดงความสำนึกบุญคุณที่ให้เราได้อาศัยดื่มกิน และเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทยอีกด้วย