กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วันลอยกระทง

โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล อ.ลำปลายมาศ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายจิตร การเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้       เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนัก เรียนรู้ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย วันลอยกระทง

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายจิตร การเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนัก เรียนรู้ ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ในวันลอยกระทง และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่มีมาแต่โบราณที่สืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย เรียนรู้ประวัติศาสตร์ และมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมให้ให้คงอยู่สืบไป และยังรู้จักประดิษฐ์กระทงใช้เองอีกด้วย วันลอยกระทงในปีนี้ ตรงวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒