ผอ.สพป.พังงา ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

วันที่  ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายสมชาติ ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ในพิธีเปิดป้ายโครงการบริหารน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ (มูลนิธินโยบายสาธารณะไทย) และพิธีเปิดงานโครงการความร่วมมือธุรกิจบรรจุภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตรส่งออกประเทศรัสเซีย โดยมีนายบุญเติม  เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา และร่วมปล่อยปลาบึก ปลานิลจิตรลดา และปลูกต้นชะแมบทอง (ไม้มงคล) บริเวณอ่างเก็บน้ำของวิทยาลัย