ความภาคภูมิใจของเรา “สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็น 1 ใน 38 เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ที่มีผลการประเมินการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 บรรลุค่าเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน #ระดับมาก โดยเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ จาก ท่านอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ณ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ และในวันนี้มีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้นำโล่เชิดชูเกียรติมาแสดงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และความภาคภูมิใจในการทำงานตามบทบาทหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อีกทั้งเป็นการขอบคุณผู้บริหารทุกท่าน ทุกระดับ คุณครู บุคลากรทางการศึกษา และทุกๆ ภาคส่วนที่ได้ ร่วมด้วย ช่วยกัน จึงปรากฏภาพแห่งความสำเร็จในวันนี้ รางวัลนี้ เป็นของเราทุกคนใน #ครอบครัว สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1