นายสุกิจ กลางสุข รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เข้าร่วมการประชุมกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 12

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายสุกิจ กลางสุข รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 (ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ) พร้อมด้วย นางเย็นใจ อินทร์งาม รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนางสาวทิพญา ศุภฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่12 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม ณ สพม.ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น