สพฐ. รับมอบหนังสือจากนานมีบุ๊คส์ เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในห้องสมุดโรงเรียนทั่วประเทศ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับมอบหนังสือจากบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เพื่อเป็นหนังสือห้องสมุดส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ โดยมี นางสาวคิม จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ นายสมศักดิ์ กาละพัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการศึกษา และนางสาวกุสุมา มุ่งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เป็นผู้ส่งมอบและร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการฯ ณ ห้องทำงานเลขาธิการ กพฐ. อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ได้ดำเนินโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 21 ประจำปี 2564 ภายใต้สโลแกน “30 ปี นานมีบุ๊คส์ ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้าง Active Citizen คนเก่ง คนดี รับผิดชอบต่อสังคม” รวมถึง “ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนอ่านอย่างต่อเนื่องและบอกต่อ (Read&Share) เพื่อสร้างสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้” จึงได้สนับสนุนและบริจาคหนังสือให้โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ สำหรับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 247 เขต (สพป. 185 เขต สพม. 62 เขต) เขตละ 10 โรงเรียน คิดเป็นเงินมูลค่า 12,350,000 บาท ซึ่งหลังจากทำพิธีส่งมอบที่ สพฐ. ส่วนกลางแล้ว ทางบริษัทฯจะดำเนินการส่งมอบหนังสือให้แต่ละเขตพื้นที่ตามจำนวนดังกล่าวต่อไป