รองเลขาธิการ กพฐ. เยี่ยมชมโปรแกรม HT School Model รับมือโควิด-19 ของรร.หารเทารังสีประชาสรรค์ จ.พัทลุง

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายวัลลพ สงวนนาม รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย นายสราวุธ  เดชมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง เพื่อเยี่ยมชมโปรแกรม HT School Model ซึ่งเป็นโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมทั้งตรวจเฝ้าระวังนักเรียนและคุณครู ในการป้องกันการติดเชื้อจากโรคโควิด-19 โดยมี ดร.นันทรัตน์ ไพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ และคณะครูอาจารย์ ให้การต้อนรับ