ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานประเมินข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญพิเศษ

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานคณะกรรมการ ,นายจิมมี่ ทองพิมพ์ ผอ.โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม,นายวสันต์ ตาลทอง ผอ.โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ คณะกรรมการ เข้าประเมินข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญพิเศษ(สายงานบริหารสถานศึกษา) ของนายณัฐณรงค์  อ้อมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพานหิน อ.เทพสถิตโดยผู้เข้ารับการประเมินได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัด ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติงานตามลักษณะงานของผู้บริหารสถานศึกษาและกรอบภาระกิจของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)และกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคณะผู้บริหารในเครือข่ายโป่งนก ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย ร่วมให้กำลังใจ ณ โรงเรียนบ้านสะพานหิน อ.เทพสถิต จ ชัยภูมิ