การประกวดบทกวีไฮกุ

ด้วยบริษัทเจแปนแอร์ไลน์ จำกัดและเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้กำหนดจัดการประกวดบทกวีไฮกุ ประจำปี พ.ศ.2564-2565 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น หากสนใจเข้าร่วมการประกวดสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่