สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 42

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.00 น. นายนพดล  ตลับแก้ว  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  มอบหมายให้นายวิทยา  วังคะฮาต  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน  โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 42  ทั้งนี้ มีโรงเรียนในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เข้ารับหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ เล่ม 42 จำนวน 31 โรงเรียน  โดยนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี  ณ  หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี