สพป.พังงา จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สพป.พังงา ในฐานะสำนักงานลูกเสือจังหวัดพังงา จัดพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือเนตรนารี จากหน่วยงานต่าง ๆ มาร่วมพิธี รวมทั้งสิ้น ๓๔๑ คน เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน ๘๒ คน ลูกเสือเนตรนารี จำนวน ๒๕๙ คน โดยมี นายธรรมนูญ  ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ในฐานะรองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดพังงา ประธานในพิธี มอบประกาศเกียรติคุณบัตร ให้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น จำนวน ๓ ราย วางพวงมาลา ถวายบังคมและนำลูกเสือประกอบพิธีถวายราชสดุดีและมีนายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพังงา กล่าวรายงาน ณ อาคารกีฬาคุณธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง หลังจากเสร็จพิธีทุกคนได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องใน “วันวชิราวุธ” ประจำปี ๒๕๖๔