พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่บริเวณสนามโรงเรียนมุกดาลัย นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานนำกล่าวคำสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ในพิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยมีนายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.มุกดาหาร ในนามของหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดมุกดาหาร นำคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ เนตรนารีจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย