สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประชุมพิจารณาข้อมูลโรงเรียนที่มีความประสงค์เปิดเรียน ในรูปแบบ On site ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นายนพดล ตลับแก้ว รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมพิจารณาข้อมูลโรงเรียนที่มีความประสงค์เปิดเรียนในรูปแบบ On site  ครั้งที่ 4/2564  ซึ่งการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาข้อมูลโรงเรียนที่มีความประสงค์เปิดเรียนในรูปแบบ On site  ภาคเรียนที่ 2/2564  จำนวน 32 โรงเรียน  ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564  ณ  ห้องประชุม 3  สพป. ปราจีนบุรี เขต 2