สพป.สมุทรสาคร – พิธีมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ปรับสถานศึกษา เป็นโรงพยาบาลสนามหรือสถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอย ให้แก่ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดังนี้

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จำนวน ๙ แห่ง ได้แก่

๑) ร.ร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ ๒) ร.ร.วัดบางน้ำวน ๓) ร.ร.วัดราษฎร์บำรุง (ไสวราษฎร์อุปถัมภ์) ๔) ร.ร.หลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ ๕) ร.ร.วัดศรีเมือง ๖) ร.ร.วัดคลองตันราษฎร์บำรุง ๗) ร.ร.วังนกไข่ ๘) ร.ร.วัดกาหลง และ ๙) ร.ร.บ้านท้องคุ้ง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่

ร.ร.วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ และ ร.ร.หลักสองส่งเสริมวิทยา