สพม.ลปลพ ร่วมประชุม อ.ก.ศ.จ. ลำพูน

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์