สพม.สงขลา สตูล”ร่วมการประชุม video conference เรื่อง การนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)”

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล เข้าร่วมการประชุม video conference เรื่อง การนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ(eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ รองผอ.สพม.สงขลา สตูล นายการุณ ชูช่วย รอง ผอ.สพม.สงขลา สตูล ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ.ห้องประชุมวิบูลรัก  สพม.สงขลา สตูล