พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๔

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ         พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญู กตเวทิตาธรรม ด้วยการประกอบพิธีถวายพวงมาลา ถวายราชสดุดี           พร้อมแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์ตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อถวายเป็นราชสักการะ โดยมี นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้ร่วมในพิธีประกอบด้วย หน่วยงาน          ในจังหวัดบุรีรัมย์ ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน ๔๐๐ คน ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์) ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์