ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับจังหวัด

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ในฐานะประธานศูนย์ประสานงานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับจังหวัด ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดปฏิทินการออกประเมินฯ

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ในฐานะประธานศูนย์ประสานงานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับจังหวัด ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดปฏิทินการออกประเมินฯ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑-๔ , ผอ.สพม.บุรีรัมย์ , รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑-๔ , รอง ผอ.สพม.บุรีรัมย์ , ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจาก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑-๔ , สพม.บุรีรัมย์ , เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง