ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมลงพื้นที่ติดตามการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ภาคเรียนที่ 2/2564 ที่โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมลงพื้นที่ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ภาคเรียนที่ 2/2564 ที่โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โดยมี นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีพิเศษ ณ ห้องประชุมโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม