สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วย นายพชรพล จ่าพุลี รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อรับทราบนโยบายและการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ตลอดจนหารือข้อราชการงานที่สำคัญต่าง ๆ ของจังหวัดระยอง โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุม ซึ่งเข้าร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม “Webex” ณ ห้องประชุมหลวงปู่คร่ำ ยโสธโร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒