สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมประชุมผู้ตรวจราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ ๘, ๙ และ ๑๐ และผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วย นายพชรพล จ่าพุลี รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เข้าร่วมประชุมผู้ตรวจราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ ๘, ๙ และ ๑๐ และผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีการนำเสนอนโยบายการจัดการศึกษา ๗ วาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ, นำเสนอ ๗ วาระเร่งด่วน (Quick Win) เพื่อเป็นตัวอย่างของเขตตรวจราชการ, นำเสนอแนวทางการรับการตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงนำเสนอการเปิดการเรียนการสอนในสถานศึกษาแบบ ON-SITE ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมี นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวเปิดการประชุม เป็นการประชุมด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings