ดร.ดุจดาว โตบางป่า ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม สร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน และคณะข้าราชการครู ของโรงเรียนในสังกัด

วันที่ ๒๙  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดร.ดุจดาว  โตบางป่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม สร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน คณะข้าราชการครู ในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๖๔ ณ โรงเรียนวัดหัวสวน โรงเรียนวัดศรีสุตาราม อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา และโรงเรียนวัดไผ่แก้ว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา