รร.คำแสนวิทยาสรรค์ สพม.เลย หนองบัวลำภู อันเชิญพระพุทธรูปประจำโรงเรียนขึ้นประดิษฐาน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ดร.ธารา พิลาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีอันเชิญพระพุทธรูปประจำโรงเรียนขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นพระพุทธรูปประจำโรงเรียน เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ โดยได้รับความเมตตาจากปู่ฤาษีเกษแก้ว สถานธรรมบ้านโคกกุง จ.หนองบัวลำภู นำประกอบพิธีประดิษฐานพระพุทธรูป

…………………………………..

ขอขอบคุณภาพข่าวจากครูปาริชาติ จารุพงศ์ ชัยแสง เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=khamsaenschool&set=a.1740589902807161