สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ ร่วมงานการประกวดแข่งขันฯ​ โครงการโรงเรียนสุจริต

30​ พ.ย.2564​ ว่าที่ร้อยเอกเดชฤทธิ์​ วรรณทอง​ รอง​ ผอ.สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ ร่วมพิธีเปิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับภูมิภาค ในรูปแบบ ONLINE (ภาคเหนือ จำนวน 56 เขตพื้นที่การศึกษา) ณ​ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ศุภจิต.. ภาพ/มณีวรรณ… ข่าว)