สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ต้อนรับคณะสำรวจพื้นที่โรงเรียนวัดเกาะจาก เพื่อขอรับโรงอาหารตาม”โครงการอายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 (เวลา 09.00 น.) นายวิรัตน์ ไกรแก้วผอ.สพป.นศ.3 มอบหมายให้ นายมนูญ รักดี รอง ผอ.สพป.นศ.3 พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนวัดเกาะจาก ผู้นำชุมชน และ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต้อนรับคณะสำรวจพื้นที่โรงเรียนวัดเกาะจาก เพื่อขอรับโรงอาหารตามโครงการอายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ คณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือก ประกอบด้วย นายธีระชัย ขันธิกุล กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นายนครินทร์ อ่อนศรี ผู้ประสานงานประจำทีมมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ และ นางสุภาวรรณ ผุดมาก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพนักเรียน สพฐ. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเกาะจาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช