รองเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ได้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาบ้านสาละวะ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม และโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา พร้อมทั้งรับฟังความต้องการในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการช่วยเหลือสนับสนุนของ สพฐ. ในด้านที่เกี่ยวข้องต่อไป