สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมรับชม “พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 44/2564”

           วันที่ 1 ธันวาคม 2564  เวลา 08.00 น.  นายนพดล  ตลับแก้ว รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  นายจินดา  วงศ์อำมาตย์  นายวิทยา วังคะฮาต รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย  ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”  ครั้งที่  44/2564  ซึ่งส่งสัญญาณ  Conference  จากส่วนกลาง สพฐ.  เพื่อรับทราบข้อราชการสำคัญจาก ดร.อัมพร พินะสา  เลขาธิการ  กพฐ. จากนั้น ได้ประชุมบอร์ดบริหาร เพื่อแจ้งข้อราชการและติดตามภารกิจงานให้ขับเคลื่อนไปด้วยความเรียบร้อยณ ห้องประชุม 2  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2