สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดประสบการณ์การทำงานที่ประสบผลสำเร็จของผู้เกษียณอายุราชการในปี 2561

วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ

เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดประสบการณ์การทำงาน ที่ประสบผลสำเร็จข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดที่เกษียณอายุราชการ ในปี 2561 โดยมีนายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุม วัตถุประสงค์การจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำรงชีวิต รวมทั้งเพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็น ในการเป็นแนวทางสำหรับปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเมื่อพ้นจากราชการ ในการนี้ ท่านประธานฯ ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ที่ทุกท่านได้มีส่วนขับเคลื่อนการศึกษา สร้างผลงาน คุณงามความดี ตลอดจนคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษามาโดยตลอดในระยะเวลาปฏิบัติราชการมาและได้มอบเกียรติคุณบัตรเชิดชูเกียรติและของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งนี้นายบุญรอด จงมุม รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้เป็นตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการกล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณ ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการประจำปี 2561 จำนวน 84 คน โดยมี นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 คณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ