ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม พร้อมนี้ได้เน้นย้ำเรื่องการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน และการป้องกันโรคติดต่อตามมาตรการป้องกันโควิด 19 โดยมี นางสุรางค์รัตน์ ยมศรีเคน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม ณ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม