ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรี

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรี หลังจากได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมพร้อมนี้ได้เน้นย้ำเรื่องการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน และการป้องกันโรคติดต่อตามมาตรการป้องกันโควิด 19 โดยมี นายกำจัด พุ่มซ้อน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรี ณ โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรี ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม