สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายสุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 มอบหมายให้ นายจิมจง ทองคำวัน รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชทานประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 42 โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี และมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เข้ารับหนังสือพระราชทาน จำนวน 56 โรงเรียน