สพป.ระยอง เขต ๒ ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๒

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑๔ ราย ณ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก อำเภอแกลง จังหวัดระยอง