สพป.พัทลุง เขต 2 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 พร้อมด้วย นายสม พุ่มแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ นายศุภเกียรติ หมื่นวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะทองสม คณะกรรมการฯ และนายศุภชัย การนาดี  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาฯ นายเสรี บุญรัศมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนารี ณ โรงเรียนบ้านทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง