สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 (เวลา 09.00 น.) นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) มอบหมายให้ นายเจตพงศ์ กิตติพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (รอง ผอ.สพป.นศ.3) ประธานการประชุมคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) พร้อมด้วย นายรณฤทธิ์ อริยพงศ์ รอง ผอ.สพป.นศ.3 นางเยาวรัตน์ เพิงมาก ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.นศ.3