ผอ.สพม.นนทบุรี เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์ การปฏิรูปและพัฒนาการศึกษา

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผู้อำนวยการ สพม.นนทบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์การปฏิรูปและพัฒนาการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา” ให้แก่ผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมโรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก