สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมรับนโยบาย “อาหารเช้าเพื่อน้อง นักเรียนอิ่มท้อง ผู้ปกครองอิ่มใจ”

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสมปอง ชินตะวัน รักษาการ ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 นางศิราณี ณ ปัตตานี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวอาอีเสาะ เตะโระ นักวิชาการศึกษา ร่วมรับนโยบาย “อาหารเช้าเพื่อน้อง นักเรียนอิ่มท้อง ผู้ปกครองอิ่มใจ” ตามโครงการสร้างความเท่าเทียมด้านโภชนาการสำหรับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ โดยมีนายวัลลพ สงวนนาม รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน เป็นการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชบาทอง สพป.ปัตตานี เขต 1 แบ่งช่องการรับชมเป็น 2 ช่องทาง คือ Google Meet และ PTN1 STUDIO สำหรับผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 3 ซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถรับชมพรัอมกันผ่านช่อง Youtube เป็นการสื่อสารตรงถึงครูและบุคลากวัทางการศึกษาในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 3

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th