สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประชุมพิจารณาข้อมูลโรงเรียนที่มีความประสงค์เปิดเรียน ในรูปแบบ On site

 วันที่ 2 ธันวาคม 2564  เวลา 10.00 น.  นายนพดล ตลับแก้ว รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมพิจารณาข้อมูลโรงเรียนที่มีความประสงค์เปิดเรียนในรูปแบบ On site ครั้งที่ 6/2564 ซึ่งการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาข้อมูลโรงเรียนที่มีความประสงค์เปิดเรียนในรูปแบบ On site ภาคเรียนที่ 2/2564  จำนวน 11 โรงเรียน ในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ณ  ห้องประชุม 3  สพป. ปราจีนบุรี เขต 2