สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ (พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา) ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ (พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1