ดร.ดุจดาว โตบางป่า ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจ ผู้บริหารโรงเรียน และข้าราชการครู โรงเรียนในสังกัด

วันที่ ๒  ธันวาคม  ๒๕๖๔ ดร.ดุจดาว  โตบางป่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม สร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน คณะข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๖๔ ณ โรงเรียนวัดเทพพนาราม โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก และ โรงเรียนบ้านเทพประทาน อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา