สพม.เลย หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมสัปดาห์ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน

ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู และดร.กชพร มณีพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมสัปดาห์ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนนาด้วงวิทยา  โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์  โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์  โรงเรียนเซไลวิทยาคม  โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร  โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์  โรงเรียนนาวังศึกษาวิช  โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์  โรงเรียนเชียงกลมวิทยา  โรงเรียนเชียงกลมวิทยา และโรงเรียนปากชมวิทยา ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 พร้อมมอบทุนการศึกษาจากกองทุนสะพานบุญ สพม.19

………………………………..

ลิงค์ชมภาพกิจกรรมทั้หมดที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/1c7EbTaC1MX1DIppPpUJj162qbOaal0DI?usp=sharing