ดร.ดุจดาว โตบางป่า ผอ.สพป. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม สร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด

วันที่ ๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ ดร.ดุจดาว  โตบางป่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม สร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๖๔ ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน อำเภอราชสาส์น โรงเรียนวัดลำมหาชัย และ โรงเรียนบ้านหนองหว้า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา