สพป.ลำพูน เขต 2 ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19)

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนางปุณิกา ธรรมนูญ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล แก่คณะกรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎร ที่เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19) ณ ห้องประชุมสันป่าตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 4 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่