จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564  นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 42 ของจังหวัดใหม่ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาผู้แทนจากโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 – 6 และกลุ่มสถานศึกษาสงเคราะห์ และการศึกษาพิเศษ กลุ่มที่ 6 ภาคเหนือ  รวม 261 โรงเรียน  เข้ารับมอบฯ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นคณะทำงานรับผิดชอบดำเนินการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน

ในการนี้ ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วย  คณะบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ร่วมพิธีดังกล่าว  ณ อาคารนิทรรศการ 2 ห้องสักทอง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่