กิจกรรม “เชิดชูบูชาในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาล ที่ 9” พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

เมื่อเร็ว ๆนี้   นายสุชาติพงษ์ ทรงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (รอง ผอ.สพป.นศ.2)  ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายสุรทิน ทิพย์อักษร ผอ.สพป.นศ.2  เป็นประธาน​งานวันพ่อแห่งชาติ​  “เชิดชู​บูชา​ในพระมหากรุณาธิคุณ​ในหลวง​ รัชกาล​ ที่​ 9”  ณ วัดประดิษฐาราม  อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย​มูลนิธิพ่อท่านนวล ปริสุทโธ วัดประดิษฐาราม และโรงเรียนวัดประดิษฐาราม ได้ร่วมกันจัดงาน ซึ่งมีกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร มอบเกียรติบัตร​เชิดชูเกียรติคนดีศรีสังคม​ 5 สาขา​ ได้แก่​ สาขาส่งเสริมพระพุทธศาสนา​ จำนวน​ 5 คน​ สาขาครูผู้มีคุณธรรม​ จำนวน​ 5 คน​ สาขาเศรษฐกิจ​พอเพียง​ จำนวน​ 5 คน​ สาขาส่งเสริมความสามารถของเยาวชน​ จำนวน​ 5 คน​ และสาขาจิตอาสา​ จำนวน​ 8 คน​ พร้อมทั้งมอบทุน การศึกษาแก่นักเรียน จำนวน​ 52  ทุน​ๆ ละ​ 500 บาท​และมอบทุนให้กลุ่มจิตอาสา​ จำนวน​ 8  ทุน​ๆ ละ​ 5,000 บาท​
..**//ทั้งนี้โรงเรียน​วัดประดิษฐารามยังได้มอบไข่ไก่และข้าวสารซึ่งเป็นผลผลิตจากฝีมือนักเรียนและชุมชนแก่ผู้ได้รับรางวัลต่างๆ ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการจัดกิจกรรมถือปฏิบัติตามมาตรการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) อย่างเคร่งครัด