สพม.ร้อยเอ็ด จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอจัดตั้งงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนทั่วไป และโรงเรียนคุณภาพ ในสังกัด สพม.ร้อยเอ็ด

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนทั่วไป และโรงเรียนคุณภาพ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 /2564 พร้อมด้วย นายวงศกร ประกอบนันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด คณะกรรมการฯ และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

ศุภนัส เสาศิริ
Latest posts by ศุภนัส เสาศิริ (see all)