สพป.ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม “ Kick Off Smart Health” สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ใส่ใจดูแลสุขภาพ ห่างไกลจาก Covid-19

วันที่  ๘  ธันวาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ว่าที่ร้อยโทศุภวัชร ชำนาญนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นำคณะข้าราชการในสังกัดร่วมกิจกรรม “ Kick Off Smart Health” สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ใส่ใจดูแลสุขภาพ ห่างไกลจาก Covid-19  ออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพ เสริมสร้างพลานามัยให้แข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัย ส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โดมอเนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒